Başlanğıc

Exceldə Cədvəl (Table) İstifadəsinin Üstünlükləri

Excelin 2007 versiyasından sonra “Cədvəl” (Table) xüsusiyyətini təqdim etdi. “Cədvəl”-lərin köməkliyi ilə məlumatlarımız strukturlaşdırılır, qruplaşdırılır və onları analız etmək daha asan olur. İstifadəsi və yaradılması çox asan olmaqla bərabər, əməliyyatlarda çox üstünlüklər verir. Bəzi üstünlükləri: Yeni məlumatlar daxil edildikçə “Cədvəl” genişliyir və yaradılan funksiya, pivot və qrafiklərdə diapazonları yeniləməyə ehtiyac qalmır. Funksiya …

Başlanğıc

Exceldə Mətn İşarələrinin (Wildcard – *,?,~,=) Istifadəsi

Proqramlaşdırma dilində “Wildcard” simvolları var ki, istənilən mətnlərin axtarışında, dəyişdirilməsində və ya filter olunmasında istifadə olunur. Bu məqaləmizdə hər bir simvolun ayrı-ayrılıqda və bərabər istifadə olunduğunda işimizi nəcür asanlaşdıracağına baxacayıq. Bu işarələr filterlərlə bərabər funksiyalarda da istifadə oluna bilir. İşarələrin ən çox istifadə olunduğu funksiyalar bunlardır: SUMIF(S), COUNTIF(S), AVERAGEIF(S), VLOOKUP, …

Filter (Süzgəc)

Filter olunmuş cədvəldə sıra saylarının avtomatik gətirilməsi (+Video)

Fərz edin ki, çalışdığınız sahə üzrə ümumi cədvəl düzəltmisiniz və bütün şirkətə aid olan məlumatları bir cədvəldə toplamısınız. Ancaq həmin cədvəli bütünlükdə deyil də, aidiyyatı bölmələr üzrə çap edib təqdim etməlisiniz. Bunun üçün filterdən istifadə edib tək-tək çap edəcəksiniz. Ancaq bu səfərdə, qeyd etdiyiniz sıra sayıları düzgün formalaşmamış olacaq. Həmin …