Array Formulalar

Array Formulalar – Giriş (+Video)

Exceldə müəyyən müddət işlədikdən sonra sizə standard və ya mürəkkəb funksiyalarin yetərli olmadiğını görəcəksiniz. Exceldə formulalarda ustalaşmaq və bir mərhələ də ilərləmək üçün “Array” funksiyaları bilmək şərtdir. Giriş Array fomulalara nə vaxt ehtiyac olur? Standard funksiyalar ilə hesablanması mümkün olmayan əməliyyatlarda Standard funksiyalarda hesablanması mümkündür ancaq, həmin nəticəyə gəlmək çox …

Başlanğıc

Exceldə Riyazi Əməl İşarələrinin (Operator) İstifadəsi

Excel formulalarda riyazi əməl işarələrinin istifadəsi mümkündür. İstifadə olunabiləcək işarələrin siyahısı aşağıdakı kimidir: Riyazi Əməllər Adları + Toplama – Çıxma * Vurma / Bölmə ^ Qüvvətə yüksəltmə & Birləşdirmə = Bərabərdir (Məntiqi müqayisə) > Böyükdür (Məntiqi müqayisə) < Kiçikdir (Məntiqi müqayisə) >= Böyük Bərabər (Məntiqi müqayisə) <= Kiçik Bərabər (Məntiqi …