Başlanğıc

Yuvarlaqlaşdırma Funksiyaları (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT) və Formatlama ilə Fərqi

Çoxu zaman hesabatlarımızda ya görüntü məqsədli ya da tələb olunduğu üçün yuvarlaqlaşdırmalar aparırıq və bir çox zaman rəqəmlərimizi tam sayılara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Ancaq bugün, istər tam sayı, istər vergüldən sonra bir neçə səviyyəyə qədər, istərsədə 10, 100 və ya 1000 li rəqəmlərə qədər yuvarlaqlaşdırma əməliyyatlarına baxacayıq. Exceldə yuvarlaqlaşdırmalar üçün əsasən …