Başlanğıc

Mətn (Text) Funksiyaları (CONCATENATE, TRIM, PROPER, UPPER, LOWER, CLEAN, REPT) (+Video)

CONCATENATE (BİRLƏŞDİR) – funksiya göstərilən xanaları və mətnləri birləşdirir. Rəqəmlərdə də istifadə olunur, ancaq nəticə hər zaman mətn olacaqdır. Əgər “1” və “5” rəqəmlərini birləşdirsək “15” (mətn formatında) verəcəkdir. Mətn kimi görsənən rəqəmlər üzərində rəyazi əməliyyat apardıqda rəqəmə çevrilir. Bu funksiyanın əvəzləyicisi “&” operatorudur. Birinci nümunədəki kimi xanaların bir birlərinə …

Başlanğıc

Exceldə Riyazi Əməl İşarələrinin (Operator) İstifadəsi

Excel formulalarda riyazi əməl işarələrinin istifadəsi mümkündür. İstifadə olunabiləcək işarələrin siyahısı aşağıdakı kimidir: Riyazi Əməllər Adları + Toplama – Çıxma * Vurma / Bölmə ^ Qüvvətə yüksəltmə & Birləşdirmə = Bərabərdir (Məntiqi müqayisə) > Böyükdür (Məntiqi müqayisə) < Kiçikdir (Məntiqi müqayisə) >= Böyük Bərabər (Məntiqi müqayisə) <= Kiçik Bərabər (Məntiqi …